Wetenschapsethiek

Het valse “Evangelie van de Vrouw van Jezus” (© Harvard)

De normale gedragscodes en ethische regels gelden ook voor oudheidkundigen. Maar omdat wetenschap mensenwerk is, gaat er wel iets mis.

Illegale handel

Voorlichting

Museale ethiek

Erfgoedzorg

Holle claims