Wat is nodig voor een goede boerderij?

Transport van twee kruiken vol olijfolie (Louvre, Parijs)
17 maart 2021

Het oudste Latijn is gedocumenteerd in een handvol inscripties, gevolgd door de al wat omvangrijkere verzameling wetsbepalingen die over is uit de Wetten van de Twaalf Tafelen. De tekst die de Romeinse senator Cato de Oudere wijdde aan de landbouw, is de eerste literaire tekst van enige lengte die is overgeleverd. Hij biedt een hoop praktische adviezen, zoals de onbegrijpelijke raad in een boerderij drie servetten op voorraad te hebben.

De vertaling van de volgende inventarislijst, De Agricultura 12-13, is gemaakt door Vincent Hunink.

Een olijfgaard van tweehonderd veertig iugerum land moet je als volgt uitrusten: een beheerder, een beheerster, vijf werklui, drie koeienjongens, een ezeldrijver, een varkenshoeder, een schaapherder, tezamen dertien mensen.

Drie paar runderen, drie ezels met uitrusting en pakzadel om mest te vervoeren, een ezel voor de molen, en honderd schapen.

Vijf aaneengesloten olijvenpersuitrustingen met toebehoren voor olijven, een bronzen ketel van dertig quadrantal, een deksel bij de ketel, drie ijzeren haken, drie waterkruiken, twee trechters, een ketel van vijf quadrantal, drie haken, een klein kuipje, twee olieamforen, een urn van vijftig hemina, drie scheplepels, een wateremmer, een wasschotel, een pot, een bekken, een kleine schaal, een nachtpot, een waterkan, een scheplepel, een kandelaar en een maatbeker van één sextarius.

Drie grote karren, zes ploegen met ploegscharen, drie jukken met bijbehorende riemen, zes stuks uitrusting voor runderen.

Een eg, vier horden om mest te dragen, drie mestkorven, drie pakzadels en drie dekkleden voor de ezels.

IJzerwaren: acht harken, acht hakken, vier spaden, vijf schoppen, twee viertandige rieken, acht sikkels voor hooi, vijf voor stro, vijf voor bomen, drie bijlen, drie wiggen, een smalle vijzel voor tweekoren, twee tangen, een pook, twee stoven.

Honderd olievaten, twaalf kuipen, tien vaten om schillen en pitten in te bewaren, tien voor olieschuim, tien voor wijn, twintig voor graan, een voor lupinen, tien potten, een wasbak, een waskuip, twee waterbakken, deksels voor vaten en tonnen afzonderlijk.

Een tredmolen voor ezels, een handmolen, een Spaanse molen, drie standaards voor molens, een aanrecht, twee bronzen schijven.

Twee tafels, drie grote banken, een bank in de slaapkamer, drie bankjes, vier krukken, twee stoelen, een bed in de slaapkamer, vier bedden onderspannen met riemen, drie gewone bedden.

Een vijzel van hout, een voor het vollen, een weefgetouw met juk, twee vijzels, een stamper voor bonen, een voor tweekoren, een zeef voor zaaigoed, een om olijfpitten uit te zeven, maatvaten van een schepel en een halve schepel.

Acht matrassen, acht dekens, zestien kussens, tien spreien, drie servetten, zes lappenjassen voor knechten.

 

 

 

Deel dit blog:
Cato’s vijgen en het klimaatonderzoek

De Derde Punische Oorlog werd onvermijdelijk toen Massinissa, de koning van Numidië, te machtig werd en dreigde Karthago in te Read more

Filosofie in Rome 5: De midden-stoa (2)

[Tijdens het Hellenisme ontstonden nieuwe filosofische scholen, naast de al gevestigde scholen van de Platoonse Academie, en de Peripatetische school Read more

Caesar dictator

Als ik u zeg dat het ergens in oktober was, als ik toevoeg dat het was in het jaar waarin Read more

Caesar in Tarragona

Als ik u zeg dat het van 25 september tot en met 1 oktober was, als ik toevoeg dat het Read more


Categoriën: Bron, Romeinse Republiek