Voor auteurs

Terentius Neo en zijn vrouw op een wandschildering uit Pompeii (Nationaal Archeologisch Museum Napels)

Bereik

We willen hier informatie presenteren over de tijd waarin allerlei dingen voor het eerst gebeurden, zeg tussen late vierde millennium v.Chr. en 650 n.Chr. Die grenzen zijn arbitrair, maar met de komst van het schrift verkeren we in een andere wereld dan de Prehistorie, terwijl ook de crisis in het Merovingische Rijk en de opkomst van de islam een duidelijke breuk markeren. De geografische grenzen liggen bij de Atlantische Oceaan, de Sahara, in Iran en op de Euraziatische steppe.

Kopij is welkom!

Alle artikelen zijn welkom, maar houd rekening met het hierboven genoemde bereik van deze website. Uitstapjes buiten deze regio zijn natuurlijk mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om de veldtocht van Alexander de Grote door de Indusvallei. Het “Nachleben” van de Oudheid is belangrijk voor het begrip van latere tijdvakken, is daarom het beste in handen van historici die die tijdvakken kennen en valt buiten het bereik van GrondslagenNet.

Kijk in geval van twijfel even naar de vet gedrukte trefwoorden in de Zeer Korte Geschiedenis. Voor het overige is het devies: toon zoveel mogelijk de puzzel.

Als u zelf een WordPressblog heeft, is het mogelijk uw stukken daar te plaatsen en ze met deze website te synchroniseren. Hier verschijnen dan de twee eerste alinea’s, waarna geïnteresseerde lezers op uw blog verder kunnen lezen. U hoeft (idealiter) vrijwel niets zelf te doen.

Als u geen blog heeft, kunt u de stukken zo insturen (contactpagina hier).

Praktisch

Een stuk op deze website gaat over de oude wereld, zoals hierboven aangegeven, en telt tussen de 300 en 1000 woorden.

  • Er is geen stijlboek in de zin dat we graag de ene spelling willen en niet de andere of dat we het hoofd breken over enkele dan wel dubbele aanhalingstekens.
  • Citaten uit antieke teksten moeten in het Nederlands worden vertaald.
  • Online schrijven is anders dan schrijven op papier. Korte alinea’s en het gebruik van tussenkopjes zijn hier beter.
  • Ook puntsgewijze opsommingen vergroten de toegankelijkheid.
  • Net als korte zinnen.

Laatste punt: een deel van de lol van deze website is dat de diverse oudheidkundige bloedgroepen hier samenkomen. Generaliseer niet te snel vanuit wat u denkt over een andere bloedgroep te weten en doe uw voordeel met onverwachte, positieve kritiek.