Plato (Louvre, Parijs)

Plato 4: geld, dictators en milities

25 maart 2021

[Een korte serie over Plato: Plato wordt als filosoof vooral gekend om zijn leer van de ‘vormen’, de naar hem vernoemde relaties zonder seks, en zijn ideale filosofenstaat. Dit is jammer, want Plato’s filosofie gaat zoveel breder en dieper dan dat. In deze zestiendelige reeks bespreken we alle aspecten van zijn filosofie, ook en met name zijn politieke kritieken en psychologie. Het eerste deel is hier.] 

Er valt veel voor te zeggen dat onze hedendaagse maatschappij eerder geregeerd wordt door het geld dan door het volk, en dat ze in die zin wellicht meer weg heeft van een Griekse oligarchie dan van de Atheense directe democratie. Ook op de oligarchie uitte Plato kritiek die wellicht herkenbaar is.

Deel:
Categoriën: Griekenland
Socrates (Louvre Parijs)

Socrates 1: De tijd van Socrates

16 maart 2021

[Een korte serie over man die in de Grieks-Romeinse traditie wel ‘de vader van de filosofie’ wordt genoemd: Socrates.]

Athene versus Sparta

Wie kijkt naar de geschiedenis kan zien dat de bloeitijd van een beschaving vaak allesbehalve vreedzaam was. En dat geldt ook voor Athene. Tijdens de honderdvijftig jaar waarin Athene een democratie was en qua macht en cultuur op haar hoogtepunt, vond er een constante strijd plaats met andere stadsstaten, en dan in het bijzonder met de grote concurrent Sparta.

Deel:
Categoriën: Griekenland