Thales (Nationaal Museum, Beiroet)

De voorsocratici (3): Thales en Anaximenes

18 februari 2021

[In deze serie behandelen we de belangrijkste voorsocratische filosofen. Deze eerste Griekse filosofen worden ook wel ‘de natuurfilosofen’ genoemd, en leefden in de vijfde en vierde eeuw voor onze jaartelling. Het eerste deel is hier.]

In de archaïsche periode was de wereld voor de Grieken nog grotendeels onontdekt. Hun wereld bestond uit niet veel meer dan het Middellandse Zeegebied. Geografische kennis ontbrak. Men had wel enige weet van wat er in het Midden-Oosten en Egypte aan de gang was. Richting het noorden leefden volgens de Grieken alleen barbaarse volken.

Deel:
Categoriën: Griekenland