Justinianus en enkele hovelingen (San Vitale, Ravenna)

De duivel in hoogsteigen persoon

15 december 2020

De regering van keizer Justinianus (r.527-565) begon voorspoedig. Generaal Belisarius herstelde het Romeinse gezag over Africa, Sicilië en Italië, er kwam nieuwe wetgeving, en een crisis in Constantinopel kon snel worden bedwongen. De successen konden echter niet aanhouden. Een klimaatramp en een epidemie zorgden voor grote problemen; er was oorlog in het oosten.

Bronnen uit het midden van de zesde eeuw, zoals Jordanes’ dubbele geschiedenis van de Romeinen en de Goten, documenteren de teleurstelling. In deze context zal ook de basis zijn gelegd van de Geheime geschiedenis van Prokopios, die zijn teleurstelling in de keizer ook al documenteerde in de jongere delen van zijn geschiedenis van Justinianus. In de Geheime geschiedenis maakt hij het echter wel heel bont. Hoofdstuk 12 is hier te lezen in de vertaling van Hein van Dolen. Wat betreft het hoofd van Justinianus – zie het vorige stukje.

Deel:
Categoriën: Bron, Byzantijnse Rijk