Romeinse kalender (Museo nazionale della civiltà romana, Rome)

Nieuwjaarsdag. Waarom 1 januari?

1 januari 2021

Dat we op 1 januari Nieuwjaarsdag vieren is raar. Er is geen enkel astronomisch verschijnsel dat deze keuze rechtvaardigt. In de meeste culturen ligt de Nieuwjaarsdag rond de voorjaars- of de najaarsequinox, dus rond 21 maart of 21 september. De Mesopotamiërs startten het jaar met de maand Nisannu (maanmaand maart/april), het Perzische nieuwjaar (Nowroez) is ook in het voorjaar, de Joden vieren nog steeds nieuwjaar (Rosj-Hasjana) in de maand Tisjri (sept/oktober).

Het grappige is, dat ze de maand Tisjri toch de zevende maand noemen. Dat komt omdat de Judeeërs tijdens de Babylonische ballingschap de Babylonische kalender hebben overgenomen inclusief de maandnamen en de nummering. Zo werd Nisannu Nisan en Tasjritoe Tisjri. En Tisjri was daarin de zevende maand. Daar komt bij dat de Judeeërs wel enige huiver hadden bij het gebruik van Babylonische namen. Ze waren immers soms genoemd naar heidense goden. Zo was de maand Tammuz genoemd naar de Mesopotamische godheid Dumuzi, een godheid die tot afgrijzen van de profeet Ezechiël (8: 14-15) ook in de tempel van Jeruzalem vereerd werd. Je ziet daarom in de Hebreeuwse Bijbel de maanden vaak genummerd, waarbij Nisan maand 1 is.

Deel:

MMXXI

31 december 2020

YΓIA – Gezondheid ΖOH – Leven XAPA – Vreugde EIPHNH – Vrede EYΘYMIA – Blijdschap EΛΠIC – Hoop

Halikarnassos (Bodrum, Turkije), laat-Romeinse mozaïek met Griekse inscriptie, 4de eeuw, 114 x 114cm, The British Museum, Londen.

Deel: