Even voorstellen: Met Andere Woorden

9 december 2020

Met Andere Woorden is het vaktijdschrift in Nederland en Vlaanderen over de Bijbel en bijbelvertalen. Het verschijnt sinds 1982 en heeft tegenwoordig twee nummers per jaargang. Het archief is hier compleet toegankelijk en is hier doorzoekbaar op bijbeltekst.

Met Andere Woorden wil het begrip van en voor bijbelvertalen bevorderen. Informatie over vertaalvraagstukken vergroot de interesse en het plezier bij de bijbellezer. Vertaalkwesties worden daarom zorgvuldig uit de doeken gedaan. Via Met Andere Woorden wordt er onder meer informatie gedeeld over het vertaalproject van de NBV21, de vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Deel: