De Rozen van Heliogabalus

27 april 2021

– Ampelos! riep hij. O mijn Ampelos…

Stem antwoordde niet; hooger alleen riep de fluit, als met een plotse uitbarsting van weemoedig verlangen. Een dicht gewarrel van kamperfoelie scheurde Dionyzos als een voorhang van een en dáar, in dichte cypressenschaduw, op den grond bijna zwart, lag Ampelos voorover en speelde zijn lange fluit.

Deel:
Categoriën: Receptie