Gladiatorengevecht (Römisch-Germanisches Museum, Keulen)

Het is niet altijd een gladiator (1)

17 januari 2021

De media introduceren archeologische vondsten vaak met slagzin-achtige koppen, omdat die de vondsten interessanter zouden maken voor het brede publiek. Dit gebeurt vooral  als de archeologen geen duidelijk antwoord hebben op wat de vondst eigenlijk voorstelt, bijvoorbeeld omdat de vondstcontext daarvoor onvoldoende aanwijzingen biedt. Door ze te voorzien van een interessante kop krijgen de media een goed en lezenswaardig verhaal.

Heel populair zijn gladiatoren. Twee voorbeelden uit opgravingen in Engeland tonen hoe de media vondsten als ‘gladiator’ bestempelden,  terwijl in feite onduidelijk is wat deze vondsten voorstellen.

Deel: