Quis est? Diagoras van Rhodos, stamvader van een roemrijk geslacht van Olympiërs

25 juli 2021

Toeristen op weg naar het strand in Rhodos, het Griekse eiland in de Egeïsche Zee, kijken wel eens vreemd op wanneer ze in het midden van één van de drukste rotondes de – hierboven afgebeelde – standbeeldengroep van drie mannen zien. Je komt er voorbij wanneer je vanaf het noordelijkste punt van de havenstad (de zogenaamde speerpunt vanuit bovenaanzicht) de kustweg neemt in zuidoostelijke richting naar de Acropolis en het daar vlakbij gelegen stadion (waar de lokale Spelen werden gehouden). In dat uiterste noorden van het eiland ligt nog een andere publieke trekpleister: het publieke aquarium. In tegenstelling tot het miezerige moderne beeld dat zich voor dat gebouw bevindt en dat de locatie van de beroemde Kolossus van Rhodos zou moeten aanduiden – een andere verkeerde moderne interpretatie beschreef de plaatsing ervan als wijdbeens over de haveningang, waar nu twee zuilen met herten erop staan – springt de standbeeldengroep van de drie figuren meteen in het oog. Erop afgebeeld staat immers de bekende Diagoras van Rhodos, die door twee van zijn zonen wordt gedragen. Als je dichterbij gaat lees je op de sokkel een inscriptie in het (moderne) Grieks: ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ (“De beeldengroep van de triomf van Diagoras”). Maar wie was deze bekende inwoner van het antieke Rhodos en van welke triomf is dit beeld ook nog in onze tijd het symbool?

Deel:
Categoriën: Griekenland
Zonsopkomst in Isthmia

Waren de Romeinen kleurenblind?

17 februari 2021

Iedereen die Homerus heeft gelezen, weet dat de zee ‘wijnkleurig’ wordt genoemd en zal zich afgevraagd hebben: hoe kan de zee de kleur van wijn hebben? Ook het andere kleurenspectrum kan op het eerste gezicht vreemd lijken: er is geen duidelijk woord voor ‘blauw’, en dingen die voor ons verschillende kleuren hebben, worden met dezelfde kleur aangeduid. Hetzelfde geldt voor de Romeinen. Dit heeft geleid tot de wijdverbreide overtuiging in de negentiende eeuw dat de Grieken en Romeinen gedeeltelijk kleurenblind waren. Dat zegt bijvoorbeeld Nietzsche:

Wie anders sahen die Griechen in ihre Natur, wenn ihnen, wie man sich eingestehen muß, das Auge für Blau und Grün blind war, und sie statt des ersteren ein tieferes Braun, statt des zweiten ein Gelb sahen (wenn sie also mit gleichem Worte zum Beispiel die Farbe des dunklen Haares, die der Kornblume und die des südländischen Meeres bezeichneten, und wiederum mit gleichem Worte die Farbe der grünsten Gewächse und der menschlichen Haut, des Honigs und der gelben Harze: so daß ihre größten Maler bezeugtermaßen ihre Welt nur mit Schwarz, Weiß, Rot und Gelb wiedergegeben haben). (Nietzsche, Morgenröte)

Deel:

Homerische Nobelprijs

4 december 2020

Ik moet bekennen dat ik van de laatste Nobelprijs Literatuur nog niets had gelezen. En velen met mij, vermoed ik. Afgezien van een paar verzen die Erik Menkveld ooit voor Raster vertaalde, is er van Louise Glück in het Nederlands vooralsnog weinig te lezen. Na lectuur weet ik nu dat voor het nachleben van de Odyssee een bundel als Meadowlands (1996) minstens even belangrijk is als Siren Song van Atwood of Ithaka van Kaváfis. Glück gebruikt Homeros niet als sausje over haar verzen, zij thematiseert de man-vrouwverhouding met hedendaagse accenten vanuit diverse standpunten, vertolkt door figuren uit het oude epos die zij als ik-figuren laat spreken. Zo vormen de zeven Telemachosgedichten een sterke suite verspreid over de bundel. Een van de meest beklemmende pointes zijn de woorden van Kirke tot Odysseus en die bedoeld zijn voor Penelope: When / you see her again, tell her / this is how a god says goodbye: / if I am in her head forever / I am in your life forever. (46) Andere ‘antieke’ bundels van Glück zijn o.m. The Triumph of Achilles (1985) en Averno (2006). Over de grote plas werd Glück veel gelauwerd, en het blijft vreemd dat zelfs de Pulitzer 1993 voor The Wild Iris in onze contreien weinig teweegbracht. Maar een mens is nooit te oud om bij te lezen.

[Oorspronkelijk verschenen op de eigen blog van Patrick Lateur.]

Deel:
Categoriën: Griekenland