Redactioneel

6 februari 2021

Misschien is het u opgevallen. Vandaag een berichtje “foto van de dag”, aanvankelijk zonder foto, later gelukkig met. En er is wat weinig kopij. We hebben een probleem.

Het zit zo. Het idee is dat Grondslagen, naast eigen kopij, opnieuw herplaatst wat andere blogs schrijven over de Oudheid. U vindt op onze blog een beginnetje en leest verder op een andere blog. Om zo’n stukje van een andere blog hierheen “op te laden” gebruiken we een zogenaamde feed. Dat werkt redelijk maar er gingen ook dingen verkeerd. Plaatjes kregen geen bijschrift, slotzinnetjes zagen er vreemd uit, categorieën en tags kwamen niet door. Kortom, er bleef handwerk te doen.

Deel:

GrondslagenNet (2)

18 januari 2021

In oktober legde ik op deze plaats uit dat ik langzaam – en eerlijk gezegd: te laat – tot het inzicht was gekomen dat ik, door elke maand in een nieuwsbrief het nieuws over de Oudheid samen te vatten, in feite het verkeerde deed. Natuurlijk, ik gaf aan wanneer archeologen weer eens overdreven. (Hier en daar hoort u het ook eens van een ander.) Ook gaf ik aan wat er nu weer verkeerd was met papyri. Maar ook als je slechte informatie identificeert, bied je er een platform aan. Het is beter iets positiefs te doen. Daarom ben ik eind november GrondslagenNet begonnen. Weliswaar wat minder actueel, maar in elk geval zonder malligheid en mét de mogelijkheid tot verdieping.

423 stukjes

En dat was, in deze eerste fase, het moeilijke punt. Een tweedelijnsvoorlichting, waarin je uitlegt wat een wetenschap maakt tot een wetenschap, kan op zichzelf staan. Het trekt weinig publiek, zeker, maar het kan. Een eerstelijnsvoorlichting, waarin je aandacht en dus publiek trekt, kan daarentegen niet op zichzelf bestaan. Mensen die echt belangstelling beginnen te krijgen, blijven dan immers onbevredigd achter, concluderen dat het alleen maar aandacht trekken was, redeneren dat het geen diepgang heeft en keren zich van je af. Dan heb je de mensen die normaalgesproken je signaal versterken, omgezet in mensen die vertellen dat je niets te melden hebt. Om die fout niet te maken, zorgde ik ervoor dat de tweede lijn er vanaf het begin zou zijn.

Deel:

Wie helpt mee?

19 december 2020

We zijn nu een kleine vier weken onderweg met deze groepsblog. Sommige dingen gaan goed – het aantal abonnees groeit gestaag, techniek functioneert – en andere gaan wat minder.

In het eerste blogje vroeg ik om nog wat aanvullingen die ik niet zelf kan maken:

Deel:

Dank u wel!

9 december 2020

Het is tijd voor een woord van dank. Twee weken geleden ging de groepsblog voor archeologen, classici, oudhistorici en andere oudheidkundigen van start: #GrondslagenNet. We zitten, zoals gepland, in een fase waarin we vooral proberen te kijken of het project technisch haalbaar is, of er voldoende mensen aan willen meewerken en of er eigenlijk wel voldoende vraag naar één oudheidkundig platform is. We hebben tot nu toe weinig reden om te klagen.

Wat betreft de techniek: het gaat allemaal alleszins redelijk. Er zijn wat kleine moeilijkheidjes, maar omdat die handmatig zijn te verhelpen, laten we die voorlopig wat ze zijn. Tot de evaluatie eind januari is dat best vol te houden. Als we in het voorjaar besluiten verder te gaan, zullen we er eens echt naar kijken.

Deel:

GrondslagenNet begint!

25 november 2020

De wereld van de Romeinen, Grieken, Joden, Babyloniërs en Egyptenaren. De Oudheid. De tijd waarin de mensheid allerlei belangrijke zaken voor het eerst deed. The Age of Experiment. U mag die fascinerende periode noemen zoals u wil. GrondslagenNet, de website die vandaag officieel live gaat, wil u tonen wat voor tijd het is geweest. Wat mag u verwachten?

Zoiets als Neerlandistiek.nl.

Deel: