Kinderspel

2 november 2020

Ik ben – zoals u weet – provinciaal Romeins archeoloog, maar soms kan ik me enorm interesseren in het Paleolithicum. Gewone mensen zeggen daar ‘oude steentijd’ tegen. Het is de periode van de vroege Hominiden (oud Paleo), de Neanderthalers (midden Paleo) en de opkomst van onszelf (jong Paleo).

Als ik het tenminste goed heb, want ik ben beslist geen steentijd-specialist, om niet te zeggen dat ik er bijna niets van weet, behalve dan de indeling, maar die is bij archeologen bijna altijd in drieën: vroeg-midden-laat of oud-midden-jong. Nu kunt u het ook.

Deel:
Categoriën: Prehistorie