Joods, Israëlitisch en Hebreeuws

16 januari 2021

Wat is nu het verschil tussen Joods, Israëlitisch en Hebreeuws? Wat is de ‘tale Kanaäns’? In de moderne literatuur bestaat er veel verwarring over allerlei termen die te maken hebben met Israël en het jodendom; het is lastig consequent taalgebruik te hanteren.

In de Bijbel is Kanaän de naam van het gebied tussen Egypte en Klein-Azië en de Kanaänieten zijn de oorspronkelijke bewoners tegen wie de Israëlieten gestreden hebben. Het woord komt ook in de Amarnabrieven (ca. 1360 v. Chr.) voor (Kinahhu/Kinachchoe). De Feniciërs zijn de Kanaänieten die woonden tussen Akko de grens met het huidige Turkije. Zij spraken een Westsemitische taal, verwant aan het Hebreeuws en het Aramees. De ‘tale Kanaäns’ is een gekscherende aanduiding van het ‘Bijbels taalgebruik’ zoals dat tot ons komt uit de Statenvertaling van de Bijbel (1637).

Deel:
Categoriën: Jodendom