Portret van een filosoof (Archeologisch Museum van Thessaloniki)

De late Stoa 7: Het leven van Epictetus

30 april 2021

[De stoïcijnse filosofie ontwikkelde zich van de nogal theoretische vroege stoïcijnse school in Griekenland, via de eveneens Griekse maar meer eclectische midden-Stoa ten tijde van de Romeinse republiek, naar de late Stoa uit de vroege Romeinse keizertijd, die vooral praktisch was: de laatste behandelen we in deze korte serie. Het eerste deel is hier.] 

Epictetus leefde in de tweede helft van de eerste eeuw van onze jaartelling, vlak na Seneca.

Deel:
Categoriën: Romeinse Keizerrijk
Chrysippus (British Museum Londen)

De late Stoa 6: de vrije wil

29 april 2021

[De stoïcijnse filosofie ontwikkelde zich van de nogal theoretische vroege stoïcijnse school in Griekenland, via de eveneens Griekse maar meer eclectische midden-Stoa ten tijde van de Romeinse republiek, naar de late Stoa uit de vroege Romeinse keizertijd, die vooral praktisch was: de laatste behandelen we in deze korte serie. Het eerste deel is hier.] 

De stoïcijnen hadden zoals eerder gezegd een volkomen deterministisch wereldbeeld. Welke emoties we er ook over hebben: alles gebeurt zoals het zou moeten gebeuren. Misschien heeft een slimmerik hieruit al opgemaakt dat dit wereldbeeld op gespannen voet staat met het idee van de vrije wil. Hoe is een vrije wil mogelijk in een wereld waarin eigenlijk alles al vast ligt? En hoe is het mogelijk om in een wereld waarin alles vastligt vrije emoties te hebben over die wereld? Dit lijkt in tegenspraak met elkaar.

Deel:
Categoriën: Romeinse Keizerrijk
Chrysippus (British Museum Londen)

De late Stoa 2: Seneca – Filosofie als zelftherapie

25 april 2021

[De stoïcijnse filosofie ontwikkelde zich van de nogal theoretische vroege stoïcijnse school in Griekenland, via de eveneens Griekse maar meer eclectische midden-Stoa ten tijde van de Romeinse republiek, naar de late Stoa uit de vroege Romeinse keizertijd, die vooral praktisch was: de laatste behandelen we in deze korte serie. Het eerste deel is hier.] 

Seneca is vooral vermaard om zijn scherpe en krachtige citaten, bijvoorbeeld: ‘Als je iemand vertrouwt, maak je hem betrouwbaar’. Een doordenker die het verdient om ingelijst te worden.

Deel:
Categoriën: Romeinse Keizerrijk