Sumerisch contract

Contract uit Shuruppak (Louvre, Parijs)
11 november 2020

Shuruppak gold in Mesopotamië als een van de oudste steden ter wereld, gesticht vóór de Zondvloed. De archeologische vondsten gaan inderdaad heel, heel ver terug. Zo dateert het bovenstaande kleitablet, geschreven in het Sumerisch en tegenwoordig te bewonderen in de rustige oud-oosterse afdeling van het Louvre, uit de zevenentwintigste eeuw v.Chr.: de tijd waarin in Egypte de derde dynastie de eerste piramiden bouwde en waarin in onze contreien de mensen van de Vlaardingencultuur aarzelden tussen nomadisch en sedentair leven. In Engeland besloten de bouwers van het tot dan toe houten Stonehenge dat het leuk zou zijn het monument opnieuw op te trekken uit steen.

Terug naar het kleitablet: dat bevat een administratieve tekst. Er wordt een huis (oppervlak: 54 m²) met een slaaf verkocht. Onderaan staan de getuigen vermeld die instaan voor de eerlijke verkoop. Het zou nog even duren voor de mensen het document zélf, voorzien van twee zegels of handtekeningen, zouden gaan beschouwen als bewijs voor de overeenkomst: in de Oudheid waren getuigen nog heel belangrijk.

Het oudste schrift had nog iets van een verzameling pictogrammen, waarin een ster stond voor een ster of, eventueel, iets dat in de hemel was, zoals een godheid. “Getuige” is echter een abstracter begrip dat niet zomaar als pictogram kon worden weergegeven. Het plaatje hiernaast toont dat het is samengesteld uit drie oudere tekens die samen iets betekenen als “mens die dingen over het land verklaart”.

Om te beginnen het teken voor “mens”: het rechtse teken, waarin met enige moeite nog een lichaam met een hoofd valt te herkennen. Linksboven zien we een soort liggend wybertje, dat staat voor “land”. Linksonder staat een wel heel curieus teken, namelijk “woord”. Het bestaat uit een driehoek boven een heel lange rechthoek, die samen een gezicht en een baard voorstellen. De lijntjes die scheef naar linksonder weglopen vanaf het gezicht, staan voor de uitgestoten klanken – het woord dus.

Deel dit blog:
Foto van de dag: Phylacterium

Phylacterium uit Kop Takil (de Krim; Louvre, Parijs) [Meer foto’s hier.]

Vrijgelaten slaven

Een klein, bronzen plaatje dat in de buurt van Cádiz uit de grond kwam, wordt gezien als de oudste Latijnse Read more

De historiciteit van koning David

Een van de grote oudheidkundige problemen is dat van het asymmetrische bewijs. Wat doe je als de geschreven bronnen iets Read more

Charax, een stad van Alexander de Grote

Een waterkering in Charax In het voorjaar van 324 v.Chr, stichtte Alexander de Grote een nieuwe stad op een kunstmatige Read more


Categoriën: Musea, Sumerië