Het historisch proces

Mozaïek van de muze Kleio uit Gerasa (Altes Museum, Berlijn)

De bestudering van het verleden is een wetenschap. Kennis van de methoden vergroot de kans dat je iets te melden hebt dat ertoe doet en verkleint de kans op propagandistisch misbruik. Hier is een overzicht van enkele stukken over oude geschiedenis, een van de bloedgroepen van de oudheidkunde. De kortste inleiding is De historische canon.

Het vaststellen van de feiten

Het verklaren van het proces

De toetsing van de reconstructie

Het beschrijven van het verleden