Het grafschrift van Darius de Grote

Naqš-e Rustam, Graf van Darius I de Grote, bovenste reliëf
13 januari 2021

In Naqsh-e Rustam, niet al te ver van Persepolis, zijn vier koningsgraven uit de Achaimenidische tijd. Het derde is voorzien van een inscriptie, waardoor we de overledene kunnen identificeren als de Perzische vorst Darius I de Grote. In deze tekst legt hij uit wat zijn ambities en idealen zijn.

We moeten er niet teveel van maken: inscriptie DNa is geen allerpersoonlijkste expressie van een allerpersoonlijkse emotie. Het is eerder te zien als een vorstenspiegel, als een schets van de ideale heerser.

Een grote god is Ahuramazda, die dit prachtige werk geschapen heeft dat men ziet; die het geluk voor de mens geschapen heeft; die wijsheid en kracht op Darius de koning neer heeft laten dalen.

Zegt Darius de koning: bij de gratie van Ahuramazda ben ik zo geaard dat ik een vriend ben van het gerechte, ik ben geen vriend van het kwade. Het is niet mijn wens dat de zwakke kwaad wordt aangedaan omwille van de machtige, het is niet mijn wens dat de machtige kwaad wordt aangedaan omwille van de zwakke.

Wat gerecht is, dat is mijn wens. Ik ben geen vriend van de man die de leugen volgt.

Ik ben niet driftig. Wanneer ik boosheid op voel komen, houd ik mijzelf stevig in bedwang. Ik ben terdege meester over mijn eigen zinnen.

De man die meewerkt, hem beloon ik overeenkomstig zijn verdienste. Hij die schade berokkent straf ik overeenkomstig het aangerichte. Het is niet mijn wens dat een man schade aanricht. Zeker is dat mijn wens niet dat, indien hij schade aanricht, hij niet bestraft wordt.

Waarvan een man een andere man beschuldigt, dat overtuigt mij niet zolang ik niet van beide een getuigenis heb gehoord.

Wat een man doet of presteert naar vermogen, daarover ben ik tevreden en het is ten zeerste mijn wens en het stelt mij zeer tevreden en ik geef veel geschenken aan trouwe mannen.

Zowel met mijn handen als met mijn voeten ben ik goed geoefend. Als paardrijder ben ik een goed paardrijder. Als boogschutter ben ik een goed boogschutter, zowel te voet als te paard. Als speerwerper ben ik een goed speerwerper zowel te voet als te paard.

En de bekwaamheden die Ahuramazda mij toebedeelde en die ik bij de gratie van Ahuramazda vermocht te gebruiken, dat wat door mij gedaan is heb ik met deze bekwaamheden gedaan die Ahuramazda mij heeft toebedeeld.

(vertaling: Heleen Sancisi-Weerdenburg)

Deel dit blog:
Foto van de dag: de investituur van Ardashir I

Investituurreliëf van Ardashir, de eerste koning van de Sassanidische dynastie in Perzië (Naqsh-e Rustam) [Meer foto’s hier.]

Het oosterse wereldrijk

In mijn reeks over het handboek van De Blois en Van der Spek, Een kennismaking met de oude wereld, vandaag Read more

Foto van de dag: Sarvestan

Het Sasanidische jachtpaleisje bij Sarvestan [Meer foto’s hier.]

Hellestraffen

Volgens de islamitische overlevering heeft Mohammed een reis door hemel en hel gemaakt. In een vorige blog bood ik de Read more


Categoriën: Bron, Perzië