GrondslagenNet begint!

25 november 2020

De wereld van de Romeinen, Grieken, Joden, Babyloniërs en Egyptenaren. De Oudheid. De tijd waarin de mensheid allerlei belangrijke zaken voor het eerst deed. The Age of Experiment. U mag die fascinerende periode noemen zoals u wil. GrondslagenNet, de website die vandaag officieel live gaat, wil u tonen wat voor tijd het is geweest. Wat mag u verwachten?

Zoiets als Neerlandistiek.nl.

Voor wie de groepsblog van de neerlandici niet kent: hoofdredacteur Marc van Oostendorp opent elke dag met een stuk over een onderwerp dat zijn belangstelling heeft, waarna andere auteurs hun duit in het zakje doen. Literatuur, grammatica of voornamen: alles komt aan bod, terwijl er ook boekrecensies, poëzie en filmpjes zijn. Plus commentaar en satire. GrondslagenNet wil op vergelijkbare wijze allerlei aspecten van de oude wereld samenbrengen: de materiële cultuur, taal en literatuur, geschiedenis. Alles tussen pakweg 3000 v.Chr. en 650 n.Chr.

GrondslagenNet wil ook tonen dat de oude wereld boeiender wordt naarmate de informatie correcter is. Dat wil zeggen dat deze groepsblog niet alleen de aandacht vestigt op interessante dingen, maar ook toont dat er een wetenschappelijke kant aan de zaak zit. We zullen de komende maanden zien of GrondslagenNet daarin slaagt, maar aan de ambitie zal het niet liggen.

Concreet

GrondslagenNet wil in de onderwerpskeuze zo breed mogelijk zijn. We besteden aandacht aan de klassieke letteren en aan de Mediterrane archeologie. Aan Egypte en de Germanen. Er is een reeks “even voorstellen”, waarin Nederlandse en Vlaamse organisaties zichzelf zullen introduceren, en een reeks waarin het Nieuwe Testament wordt bekeken als joodse bron. Ook zullen op GrondslagenNet fragmenten van vertalingen verschijnen. De huidige beheerder van de site, Jona Lendering, zal ervoor zorgen dat er elke ochtend minstens één stuk is. Hij vertrouwt erop dat er steeds meer ander materiaal komt.

Behalve eigen stukken wil GrondslagenNet ook kopij publiceren van andere blogs. Het idee is dat u op de voorpagina twee alinea’s vindt en dan verder kunt lezen op die andere blogs. Wellicht groeit er zo synergie tussen blogs die nu elkaar nauwelijks raken.

Lezers die, geïntrigeerd door het dagelijkse aanbod, méér willen weten, kunnen daarna terecht bij de nu al aanwezige kern van artikelen over wetenschappelijke theorie en methode. (Een enkeling zal herkennen dat dit een ruime selectie is uit een reeds bestaande reeks die bekendstaat als “Methode op Maandag”.) Op dit moment is de verdiepende kern nog relatief groot (65%), maar naarmate de tijd verstrijkt, zal ze minder nadrukkelijk aanwezig zijn.

Wat u kunt bijdragen

Voorlopig wil GrondslagenNet vooral bewijzen dat een website als deze functioneren kan. Als u mee wil doen aan dit project, is uw kopij natuurlijk welkom. Die kan gaan over (bijna) alles wat u wil, maar dubbel welkom is kopij die de volgende lacunes vult:

  • een introductie over amateur-archeologie
  • algemeen advies voor leerlingen die een profielwerkstuk maken
  • een overzicht van oudheidkundige opleidingen
  • uitleg in normale-mensentaal van de verschillende hermeneutische oriëntaties
  • een overzicht van goede Nederlandstalige websites
  • korte stukken over noodopgravingen en onderwaterarcheologie

Maar voel u vrij te schrijven over uw favoriete museumstuk, een mooie antieke tekst of iets anders dat het inzicht van de lezer vergroot. Omdat het gaat over de wereld van de Romeinen, Grieken, Joden, Babyloniërs en Egyptenaren kan uw bijdrage niet anders dan de moeite waard zijn.

De toekomst

In januari evalueren we GrondslagenNet: kan een website als deze inderdaad functioneren? De techniek moet geen problemen meer hebben, er moeten routines zijn en er moet een netwerk van medewerkers en lezers zijn. Omdat de nadruk echt daarop moet liggen, zijn discussies op dit moment niet mogelijk. De ervaring leert namelijk dat er veel tijd gaat zitten in het modereren. Wellicht is er na de winter, als GrondslagenNet zijn bestaansrecht heeft bewezen, tijd voor een discussieforum.

De financiële kant

GrondslagenNet  is in oktober/november 2020 gebouwd door de vennootschap Livius. De Stichting Wetenschapsvoorlichting Oudheid financierde de eigenlijke bouw en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een tegemoetkoming gegeven in de kosten van beheerder Jona Lendering, die ook een deel van een recente erfenis in het project heeft gestoken.

De financiën van de Stichting Wetenschapsvoorlichting Oudheid zijn nu redelijk uitgeput. Mocht u willen investeren in betere voorlichting over de Oudheid, dan kunt u geld overmaken op

IBAN NL25 INGB 0006 2904 08
t.n.v. Stg Wetenschapsvoorlichting Oudheid
o.v.v. GrondslagenNet

Vanuit het buitenland: de BIC/SWIFT-code is INGBNL2A. Hartelijk dank voor uw steun!

Mis niets!

In de rechterkolom vindt u de mogelijkheid een abonnement te nemen. U krijgt dan (naar keuze) elke dag, week of maand een mailtje met wat er is verschenen. U kunt GrondslagenNet ook volgen op Twitter, en wel via @GrondslagenNet.

Deel dit blog:
Redactioneel

Misschien is het u opgevallen. Vandaag een berichtje “foto van de dag”, aanvankelijk zonder foto, later gelukkig met. En er Read more

GrondslagenNet (2)

In oktober legde ik op deze plaats uit dat ik langzaam – en eerlijk gezegd: te laat – tot het Read more

Wie helpt mee?

We zijn nu een kleine vier weken onderweg met deze groepsblog. Sommige dingen gaan goed – het aantal abonnees groeit Read more

Dank u wel!

Het is tijd voor een woord van dank. Twee weken geleden ging de groepsblog voor archeologen, classici, oudhistorici en andere Read more