GrondslagenNet (2)

18 januari 2021

In oktober legde ik op deze plaats uit dat ik langzaam – en eerlijk gezegd: te laat – tot het inzicht was gekomen dat ik, door elke maand in een nieuwsbrief het nieuws over de Oudheid samen te vatten, in feite het verkeerde deed. Natuurlijk, ik gaf aan wanneer archeologen weer eens overdreven. (Hier en daar hoort u het ook eens van een ander.) Ook gaf ik aan wat er nu weer verkeerd was met papyri. Maar ook als je slechte informatie identificeert, bied je er een platform aan. Het is beter iets positiefs te doen. Daarom ben ik eind november GrondslagenNet begonnen. Weliswaar wat minder actueel, maar in elk geval zonder malligheid en mét de mogelijkheid tot verdieping.

423 stukjes

En dat was, in deze eerste fase, het moeilijke punt. Een tweedelijnsvoorlichting, waarin je uitlegt wat een wetenschap maakt tot een wetenschap, kan op zichzelf staan. Het trekt weinig publiek, zeker, maar het kan. Een eerstelijnsvoorlichting, waarin je aandacht en dus publiek trekt, kan daarentegen niet op zichzelf bestaan. Mensen die echt belangstelling beginnen te krijgen, blijven dan immers onbevredigd achter, concluderen dat het alleen maar aandacht trekken was, redeneren dat het geen diepgang heeft en keren zich van je af. Dan heb je de mensen die normaalgesproken je signaal versterken, omgezet in mensen die vertellen dat je niets te melden hebt. Om die fout niet te maken, zorgde ik ervoor dat de tweede lijn er vanaf het begin zou zijn.

Het gevolg was dat van de 249 stukjes waarmee we op 25 november van start gingen, er 207 een verdiepend karakter hadden. Dat is 83%. Weliswaar kan tweedelijnsvoorlichting op zichzelf staan, maar dit waren geen aandachttrekkers. Het doel in de afgelopen maanden was dat in balans te krijgen, en gisteren bereikten we met een kritisch stukje van Robert Nouwen de eerste mijlpaal: 50/50. Van de 423 stukjes zijn er nu 212 te typeren als eerstelijns. Mensen vinden nu, naar ik hoop, voldoende leuke stukken om te lezen en als ze daardoor belangstelling ontwikkelen, is er ook voldoende om ze verder te loodsen.

Misschien nog aardig om te vermelden: we bereikten die 50/50 op 17 januari, een maand eerder dan voorzien. GrondslagenNet heeft meer kopij ontvangen dan ik had voorzien.

Wat nog niet goed is

Dat alles wil niet zeggen dat ik nu kan juichen. Er zijn nog geen stukken

  • over amateur-archeologie
  • met algemeen advies voor leerlingen die een profielwerkstuk maken
  • met een overzicht van oudheidkundige opleidingen
  • met uitleg van de verschillende hermeneutische oriëntaties
  • met een overzicht van goede Nederlandstalige websites
  • over noodopgravingen en onderwaterarcheologie

Ook de techniek doet nog altijd niet precies wat ik wil, al denk ik dat er sinds vorige week een oplossing in zicht is.

Wat goed is

Waar ik tevreden over ben: ruim 900 abonnees die via een dagelijks of wekelijks mailtje de informatie krijgen toegestuurd en waarvan ruim 75% de mail ook daadwerkelijk opent. Verder zijn er ruim 450 volgers op Twitter. Er zijn maar twee dagen geweest met minder 400 bezoekers. Maar het mooiste is dat er, afgezien van Robert Nouwen en ikzelf, tweeëntwintig auteurs zijn geweest die content aanleverden.

Wat nog komt

Er zijn nog mensen die belangstelling hebben om te gaan bloggen maar die ik pas echt benader als ik de software echt heb zoals ik die hebben wil. Ook wil ik het Livius-fotoarchief, tienduizenden foto’s die al staan in het publiek domein, ontsluiten via GrondslagenNet. Mijn reeks over het Nieuwe Testament wil ik binnenkort weer oppakken, terwijl er op maandag methodische stukjes zullen komen, al heb ik veel thema’s inmiddels behandeld.

Ik wil verder beginnen aan een lange reeks met trefwoorden uit het handboek oude geschiedenis, waardoor ik op termijn niet meer om de haverklap naar de Wikipedia hoef te linken. Die reeks zal worden onderbroken met andere onderwerpen, als mijn pet daarnaar staat.

Besluit

Er is nog van alles te doen. De ambitie is hoog: zorgen dat de regie over de berichtgeving over de Oudheid komt te liggen bij mensen die én aandacht vragen én weten waarvoor ze aandacht vragen. Alleen als we dat voor elkaar krijgen, is voldaan aan een voorwaarde om terrein terug winnen.

Er zijn meer voorwaarden, waar ik geen vat op heb. Misschien wordt het dus allemaal niets. De tijd zal het leren. Maar dit weekend ben ik redelijk tevreden.

[Het bericht GrondslagenNet (2) verscheen oorspronkelijk op Mainzer Beobachter.]

Deel dit blog:
Redactioneel

Misschien is het u opgevallen. Vandaag een berichtje “foto van de dag”, aanvankelijk zonder foto, later gelukkig met. En er Read more

Wie helpt mee?

We zijn nu een kleine vier weken onderweg met deze groepsblog. Sommige dingen gaan goed – het aantal abonnees groeit Read more

Dank u wel!

Het is tijd voor een woord van dank. Twee weken geleden ging de groepsblog voor archeologen, classici, oudhistorici en andere Read more

GrondslagenNet begint!

De wereld van de Romeinen, Grieken, Joden, Babyloniërs en Egyptenaren. De Oudheid. De tijd waarin de mensheid allerlei belangrijke zaken Read more