Even voorstellen: Met Andere Woorden

9 december 2020

Met Andere Woorden is het vaktijdschrift in Nederland en Vlaanderen over de Bijbel en bijbelvertalen. Het verschijnt sinds 1982 en heeft tegenwoordig twee nummers per jaargang. Het archief is hier compleet toegankelijk en is hier doorzoekbaar op bijbeltekst.

Met Andere Woorden wil het begrip van en voor bijbelvertalen bevorderen. Informatie over vertaalvraagstukken vergroot de interesse en het plezier bij de bijbellezer. Vertaalkwesties worden daarom zorgvuldig uit de doeken gedaan. Via Met Andere Woorden wordt er onder meer informatie gedeeld over het vertaalproject van de NBV21, de vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Bij het vertalen van de Bijbel komen allerlei oudheidkundige disciplines bij elkaar. In Met Andere Woorden kun je bijvoorbeeld lezen over de vraag welke ziekte er eigenlijk schuilgaat achter de woorden die traditioneel met ‘melaatsheid’ en in de Nieuwe Bijbelvertaling met ‘huidvraat’ zijn vertaald. Vervolgens komt de vertaalkunde om de hoek kijken: hoe laat je die oudheidkundige informatie in het Nederlands tot haar recht komen?

Met Andere Woorden is bedoeld voor mensen die zich beroepshalve of uit interesse met de Bijbel bezig houden. De inhoud van het blad is wetenschappelijk verantwoord, ook worden theoretische achtergrondartikelen gepubliceerd, maar wetenschappelijke discussies worden niet altijd uitputtend gevoerd. Met Andere Woorden is toegankelijk geschreven, ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst.

Met Andere Woorden wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met het Vlaams Bijbelgenootschap. De missie van deze organisaties is de Bijbel dichtbij te brengen, door de Bijbel te vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen en de betrokkenheid bij de Bijbel te vergroten.

Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving aan wil ontlenen. Bekende Nederlandse bijbelvertalingen die gemaakt zijn door het NBG zijn de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel (1982/1996), de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), de Bijbel in Gewone Taal (2014) en de NBV21 (te verschijnen in 2021). Deze vertalingen zijn te raadplegen op debijbel.nl.

De redactie van Met Andere Woorden is hier te bereiken.

Deel dit blog:
Vertalen is moeilijk

Een dromedaris heeft één bult en een kameel heeft er twee. Hun Amerikaanse neefje lama heeft er geen. Een kameel Read more

Niet alle vertalingen zijn even goed

Het laatste nummer van Met andere woorden, het vriendelijke (en gratis) tijdschrift over de bestudering van de Bijbel, is geheel Read more

Factcheck: Het Afghanistan van Louise Fresco

Het is ogenschijnlijk triviaal, maar toch: de column van Louise Fresco in het Handelsblad van gisteren, daarover heb ik wat Read more

Persbericht: Ancient History Magazine

[Ik ben even niet bereikbaar. Maar ik heb voor vandaag wel een leuk berichtje.]Ancient History Magazine bij de AKO Boekhandel Read more