Even voorstellen: Amphora

15 maart 2021

Amphora is het kwartaalblad van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium, die in 1980 is opgericht. Een jaar later begon men met een bescheiden mededelingenblad dat al snel uitgroeide tot een kwartaalblad van circa twintig pagina’s. In de eerste vijftien jaar van Amphora’s bestaan werd er in het blad stevig gediscussieerd over de toenmalige status van, en ontwikkelingen in het gymnasiale onderwijs en het voorgezet onderwijs in het algemeen. Hooggeplaatsten in de onderwijswereld en in de landelijke politiek werd gevraagd een bijdrage te leveren, of er werd geschreven over hun beleid dan wel voornemens, waarover het toenmalige bestuur en/of de redactieleden doorgaans hun bezorgdheid ventileerden.

Vanaf 1990 werd het kwartaalblad in twee betekenissen kleurrijker. Niet alleen de lay-out kreeg meer kleur, ook de inhoud werd diverser en ontwikkelde zich gaandeweg naar bijdragen over de talen, culturen, historie en kunsten van de klassieke Grieken en Romeinen. Een bij veel Amphora-lezers geliefd auteur was de emeritus hoogleraar Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, en directeur van het Allard Pierson Museum, Jaap M. Hemelrijk (1925-2018), die in zo’n vijftig afleveringen de schilderkunst op Griekse vazen, de techniek ervan en de betekenis van de afbeeldingen op eruditie en levendige wijze beschreef. Na een lange stop publiceerde Hemelrijk zo’n twee jaar voor zijn dood nog een tweetal artikelen in Amphora.

Daarnaast verschenen er ook nog altijd opiniërende artikelen en mededelingen over de stand van zaken in het gymnasiale onderwijs.

Sinds medio 2016 wordt Amphora zowel inhoudelijk als qua opmaak samengesteld door een redacteur, die daarbij intensief samenwerkt met een zeer actief verenigingslid. Er is een vaste groep auteurs, die artikelen schrijft over zeer diverse onderwerpen die van interesse (kunnen) zijn voor de leden van de vereniging. Waar mogelijk worden ook interviews gehouden. De actualiteit wordt gevolgd, maar de eerlijkheid gebied te melden dat er nog maar weinig wordt geschreven over het gymnasium als onderwijsinstituut. Het kwartaalblad richt zich op onderwerpen waarbij het klassieke Grieks en het klassieke en middeleeuwse Latijn een belangrijke rol spelen. Een vaste auteur in de laatste vier jaren is de emeritus hoogleraar (Oudchristelijk) Grieks en Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Gerard Bartelink (1924).

Amphora wordt toegezonden aan de circa 1.800 leden van de vereniging, aan gymnasia en scholen met een gymnasiumafdeling, en aan belanghebbenden in de landelijke politiek.

De redactie is te bereiken via dit mailadres.

Deel dit blog:
Factcheck: Het Afghanistan van Louise Fresco

Het is ogenschijnlijk triviaal, maar toch: de column van Louise Fresco in het Handelsblad van gisteren, daarover heb ik wat Read more

Persbericht: Ancient History Magazine

[Ik ben even niet bereikbaar. Maar ik heb voor vandaag wel een leuk berichtje.]Ancient History Magazine bij de AKO Boekhandel Read more

De Oudheid in het nieuws

Straks begint Oog op de Oudheid, het evenement waartoe Timo Epping van het Rijksmuseum van Oudheden en ik, destijds namens Read more

Grieken in het Verre Oosten

Momenteel is de Week van de Klassieken, die is gewijd aan de Inclusieve Oudheid. Eén van de aspecten van dat Read more