Een kippige kwestie

30 december 2020

Het haantje op de toog keek naar twee vette ganzen die daar gekeeld en wel lagen.  Misschien waren het ganzen van de Morini die zo befaamd waren voor hun ganzenlevers. Plinius de Oudere, (N.H.10.53-54) vertelt hoe zij te voet van Frans-Vlaanderen naar Rome werden gedreven alvorens zij jammerlijk aan hun einde kwamen.

Informatie over het houden van hoenders vinden wij terug bij Cato, Varro, Columella en Palladius, vier auteurs die belangrijke werken over landbouw en veeteelt hebben geschreven. Van de vier is Varro het meest uitvoerig over het fokken en houden van pluimvee. Zowat op alle Romeinse hoeves scharrelden hoenders rond. Zij waren er de leveranciers van eieren een vlees. Varro (1) en Columella (2) gaven aanbevelingen over hoe de hoenderhokken er bij voorkeur uitzagen. Indien mogelijk waren de rennen op het landgoed oostwaarts gericht, zodat de hoenders ook in de winter meteen zon hebben. Indien mogelijk zouden ze kort bij de bakoven of de keuken liggen. Varro achtte een hok van twintig voet lang en tien voet breed voldoende voor tweehonderd hoenders. Dit komt neer op ongeveer een hok van zes op drie meter.

Kip was één van de geliefde vleessoorten bij de Romeinen. In het kookboek van de Romeinse kok Apicius staan maar liefst zeventien recepten voor kip. Toen onze contreien deel uitmaakten van het immense Romeinse rijk werden zij ook hier met veel smaak genuttigd. Dit blijkt toch uit de talrijke vondsten van kippenbotjes tijdens archeologische opgravingen, onder meer in Tongeren. Naar aanleiding van een dergelijke opgraving aan de Minderbroederstraat te Tongeren stelden de onderzoekers vast dat de Tongerse kippen nogal klein uitvielen in vergelijking bijvoorbeeld met de kippen van de vicus van Braives.

[Lees meer op de oorspronkelijke blog van Robert Nouwen]

Deel dit blog:
Interview met Eric Moormann

[Vandaag gaan de musea weer open, dus ook het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dat daar een Domitianus-expositie is te Read more

De laatste dagen van Plinius de Oudere

Laten we eerlijk zijn: archeologen zéggen dat ze heel goed zonder teksten kunnen – zeker Lewis Binford was op dit Read more

De ondergang van Pompeii

De ondergang van Pompeii (79 na Chr.) vormt een uiterst dankbaar onderwerp voor verbeelding in films en op schilderijen. Wankelende Read more

Takeaway op zijn Romeins

In Pompeji leidt de opgravingscampagne van Massimo Osanna in Regio V alweer tot mooie vondsten. Osanna heeft wel een uitstekende Read more


Categoriën: Algemeen