De slangenzuil van Delfi

De sokkel van de slangenzuil in Delfi
7 april 2021

Eind september 480 v.Chr. versloegen de Griekse schepen de Perzische in de zeeslag bij Salamis. Hiermee lijken de Perzen, die probeerden de Griekse stadstaten te onderwerpen, hun overmacht ter zee te hebben verloren, al moet hierbij meteen worden aangetekend dat onze belangrijkste bron, Herodotos, eveneens vertelt dat het Fenicische eskader wegvoer. We weten niet waarom dit gebeurde, maar het kan weleens belangrijker zijn geweest dan de roemruchte zeeslag.

In elk geval werd het voor de Perzen moeilijk hun landleger voldoende te steunen. In de zomer van 479 slaagden de Grieken er in een zenuwenoorlog in Boiotië in ook de Perzische cavalerie en infanterie terug te drijven. Na deze slag bij Plataia vielen de Grieken nog allerlei Perzische posities aan, culminerend in de val van Eïon, mogelijk het belangrijkste Perzische fort in Europa. De Grieken vierden hun overwinning met een monument in Delfi.

Het werd gefinancierd met een tiende van de buit uit Plataia en bestond uit een gouden drievoet, die op zijn beurt stond op een bronzen zuil van drie rond elkaar gedraaide slangen. Dit monument – u ziet de sokkel hierboven – stond recht voor de tempel, alsof de leden van de Griekse strijdbond de god van Delfi wilden inpeperen dat hij het met enkele pro-Perzische orakelspreuken lelijk bij het verkeerde eind had gehad.

De slangenzuil

De gouden drievoet die ooit het monument bekroonde is omgesmolten toen de bewoners van Fokis, waarin Delfi lag, huurlingen moesten betalen tijdens de Derde Heilige Oorlog (355-346 v.Chr.). De slangenzuil bleef echter nog een paar eeuwen staan. In de vierde eeuw n.Chr. liet keizer Constantijn de Grote die overbrengen naar de nieuwe hoofdstad van het Romeinse Rijk, Constantinopel. De zuil staat daar nog altijd in de hippodroom. Eén van de slangenkoppen is te zien in Istanbuls Archeologische Musea.

Slangenkop (Istanbul, Arkeoloji Müzesi)

Tot slot: binnenkort is de Week van de Klassieken en ook loopt momenteel Oog op de Oudheid. Schrijf u in voor de programma’s!

Deel dit blog:
Perzen, Grieken en pseudohistorici (3)

Ik heb in de twee eerste stukjes Herodotos aan u geïntroduceerd en iets verteld over zijn ideeën over oorzakelijkheid, die Read more

Perzen, Grieken en pseudohistorici (1)

Het leuke van een eigen blog is dat je kunt doen wat je zelf wil. En hoewel ik het altijd Read more

Een koninklijke toerist

Voordat hij in de zomer van 480 v. Chr. Thessalië binnenviel, verzamelde de Perzische koning Xerxes zijn troepen in Therma Read more

Xerxes’ non-comeback

Een Fenicisch oorlogsschip op eens munt uit Byblos (Nationaal Museum, Beiroet) In 480 v.Chr. probeerde de Perzische koning Xerxes de Read more


Categoriën: Griekenland, Perzië