Culturen

De Palmyreense triade: Aglibol , Ba’alshamin en Malakbel. Syrische, Arabische, Griekse, Oosterse en Romeinse elementen bij elkaar (Louvre, Parijs).

Waar twee culturen naast elkaar bestaan, nemen ze zaken van elkaar over. Daarom zijn er geen scherpe grenzen te trekken tussen de diverse antieke beschavingen. Zeker niet als twee volken zelf besluiten dat ze dezelfde cultuur delen, zoals de Grieken en de Romeinen deden. Los daarvan wordt steeds duidelijker dat mensen in de Oudheid enorm mobiel waren, zodat ideeën makkelijk van het ene deel van de antieke wereld konden overspringen naar het andere. Dat maakt het trekken van grenzen nog moeilijker, ja zelfs misleidend. Desondanks toch een lijstje van antieke culturen, uitsluitend om het zoeken op deze groepsblog te vereenvoudigen.