Aankondiging Mohammeds geboorte

5 december 2021

Niet alleen de geboorte van Jezus werd aan zijn moeder verkondigd, ook die van Mohammed, althans volgens een nogal obscuur, moeilijk te dateren tekstje (tussen 650-750 AD):

De mensen vertellen—en alleen God weet wat ervan waar is—dat Āmina, de moeder van de Profeet, heeft verteld dat er tijdens haar zwangerschap [een stem?] tot haar kwam die zei: ‘Jij gaat zwanger van de heer van dit volk; als hij geboren is, zeg dan: “Laat de Ene hem behoeden voor het kwaad van elk die hem benijdt”, en noem hem Mohammed.’ Toen zij in verwachting van hem was zag zij een licht van zich uitgaan waardoor zij de burchten van Busrā in Syrië kon zien.1

Deel:
Categoriën: Nog te categoriseren

Europa’s roof geroofd

5 december 2021

Op Hic et Nunc attendeert Patrick De Rynck ons op de mythe van Europa n.a.v. een boek van Hendrik Vos. Op de cover van Dit is Europa. De geschiedenis van een Unie staat een detail uit De ontvoering van Europa door Erasmus Quellinus naar een ontwerp van Peter Paul Rubens (1636-1638). Zie ook hier voor het verhaal achter Europa.Ietwat ouder dan Quellinus’ schilderij is deze schitterende kelkkrater van Assteas, een Griekse schilder die in Paestum actief was rond 350 v.C. De krater van 71 cm hoog kwam heel even aan het licht in de jaren zeventig in Sant’Agata de’ Goti (het antieke Saticula tussen Caserta en Benevento) en dook weer onder in het donker: hij werd klandestien verkocht aan het Getty Museum in Malibu en was daar te zien van 1981 tot 2005. Nu staat hij in het museum van Montesarchio (Benevento), maar niet in deze dagen. De carabinieri die instaan voor de bescherming van het cultureel erfgoed, pakken uit met dit roofgoed in het Italiaanse paviljoen in Dubai. Europa op de stier, tweemaal geroofd. Dit prachtstuk kreeg dus een licht La Vache qui rit-gehalte.

Reblog op  #GrondslagenNet

Deel:
Categoriën: Nog te categoriseren

Achilles in Engeland

30 november 2021

Antiek moet niet altijd uit Griekse of Italiaanse bodem komen. Engelse grond ergens in Rutland ten oosten van Leicester gaf dankzij een ploegende boer een Romeinse villa prijs uit de 3de of 4de eeuw. Met een uitzonderlijke mozaïek van 11m x 7m: nog nooit vond men in het Verenigd Koninkrijk een mozaïek met taferelen uit Homeros. De vermogende eigenaar van de vermoedelijk immense villa rustica had wellicht een neus voor literatuur, met een voorkeur voor Ilias 22. Hij kende zijn klassieken. Of deed hij – misschien een generaal op rust – gewoon alsof en bestelde hij een strijdscène om u tegen te zeggen? Homeros klinkt bij mij zo:

De paarden vlogen volgzaam ervandoor.Er steeg een stofwolk op toen Hektor werdgesleept, aan beide kanten waaierdenzijn donkerzwarte haren uit. Zijn hoofd,voorheen zo lieflijk, lag heel in het stofen nu gaf Zeus het aan zijn vijand prijsom in zijn eigen land gesmaad te worden.Ilias 22.400-404

Deel:
Categoriën: Nog te categoriseren
Zomaar een schip (Qasr Libya)

Storm op zee (of niet)

28 november 2021

Zomaar een schip (Qasr Libya)

Gisteren noemde ik dat in de klassieke letteren nogal wat stormen op zee zijn. Het begint al in de Odyssee en als Vergilius zijn eigen epos schrijft, plaatst hij de noodzakelijke orkaan meteen aan het begin. Het zijn maar twee voorbeelden. In de lange prozateksten – zeg maar de antieke keukenmeidenroman – behoort de storm op zee ook tot het standaardrepertoire. Een auteur die geen noodweer beschreef, verried dat hij het schrijversvak niet volledig meester was. Je kunt het vergelijken met het exclusus amator-gedicht dat een Griekse of Romeinse auteur op zijn repertoire behoorde te hebben: je moest een jeremiade kunnen schrijven over een aan straat gezette minnaar, anders was je gewoon geen goede dichter. Het heeft niet zoveel zin aan te nemen dat er in ’s dichters biografie werkelijk een relatiecrisis is geweest. Of dat werkelijk iedere Griekse of Romeinse schipper moest rekenen op de speciale aandacht van de stormgoden.

Deel:
Categoriën: Nog te categoriseren
Wie wat bewaart, die heeft wat.

Geliefd computerspel: Civilization

26 november 2021

Wie wat bewaart, die heeft wat.

Wat grappig: ik heb nog nooit geblogd over het computerspel Civilization. En dat terwijl ik dat uren en uren heb gespeeld! De eerste kennismaking is zeker een kwart eeuw geleden. In Den Haag had ik bovenstaand pakket gekocht en in de vertraagde trein – stilstaand in de Schipholtunnel – had ik de spelregels gelezen. Eenmaal thuis had ik het spel geïnstalleerd en terwijl ik een half oog had op het pruttelende eten in de keuken, begon ik met de tutorial.

Deel:
Categoriën: Nog te categoriseren
De Romeinse weg Tongeren-Maastricht ter hoogte van de Burgemeester Marresbaan, Vroenhoven-Riemst (R.Nouwen)

Hoe ver kan je de geschiedenis oprekken?

15 november 2021

Tijdens het weekend van 5-7 november 2021 werden langs de zogenaamde Via Belgica wandelingen voor het brede publiek georganiseerd. In de promotietekst van de wandeling langs de Romeinse weg tussen Riemst en Maastricht lees ik het volgende:

Ten zuidwesten van Maastricht ligt, in een golvend landschap, de Belgische gemeente Riemst. Het traject van de Via Belgica is er nog grotendeels intact als de belangrijkste verbindingsweg tussen Maastricht en Tongeren.  …  En we komen langs de plek waar Ambiorix, de mythische Belgische held, maar liefst twee legioenen van Caesar in de pan heeft gehakt. Geen wonder dat Caesar de ‘Belgae’ de ‘dappersten aller Galliërs’ noemde!

Deel:
Tags:
Beeld van een Fenicische magistraat (Nationaal Museum, Beiroet)

Fenicië als doorgeefluik

3 november 2021

Beeld van een Fenicische magistraat (Nationaal Museum, Beiroet)

Ik ben nu al een tijdje bezig met een reeks over het handboek waarmee ik in het eerste semester van mijn eerste jaar aan de universiteit, 1985, oude geschiedenis kreeg onderwezen: Een kennismaking met de oude wereld van De Blois en Van der Spek. De politieke geschiedenis van de Bronstijd van het Nabije Oosten hebben we inmiddels gehad en de afgelopen weken kreeg u er nog een stortvloed aan Mesopotamië bij, plus een bespreking van het boek van Van De Mieroop.

Deel:
Categoriën: Nog te categoriseren

Kort Irakees (10): Toerist in Babylon

28 oktober 2021

Mijn vriendin en medereizigster is zeven keer in Irak geweest en ik kom er nu voor het eerst. Zij ziet dingen die ik niet herken, zoals verbeteringen in de toeristische infrastructuur. Een voorbeeld is Babylon, waar houten loopbruggen zijn aangelegd over de voornaamste ruïnes: langs de Processieweg (origineel in Berlijn, maar hier begrijp je er meer van), naar de funderingen van de Ištarpoort (origineel in Berlijn maar hier staat een aardige reconstructie), naar de tempel van Ninmah (herbouwd), naar het noordelijke fort (nog steeds een ruïne), naar de leeuw van Babylon (mooi opgesteld), naar het paleis van Nebukadnezzar (herbouwd), naar de Etemanki (waar men nog bezig was bovenstaand hekje te schilderen). Enerzijds makkelijk voor bezoekers die niet goed ter been zijn, anderzijds verhinder je dat al te enthousiaste bezoekers op de ruïnes klauteren.

Ook zijn er goedgeïnformeerde gidsen. Dat is een verbetering maar helaas zijn het er niet veel, zodat de groepen groot zijn. Wij moesten meelopen met een stuk of dertig Spanjaarden, wat de gids dwong te schreeuwen.

Deel:
Categoriën: Nog te categoriseren

Equestrian Statue of Marcus Aurelius

Quis est? Avidius Cassius, slachtoffer van fake news

24 oktober 2021

Sinds de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president in 2016 zijn de thema’s fake news en desinformatie niet meer weg te denken in de media. De coronacrisis heeft de discussie nog verder scherp gesteld. Misleidende informatie, vervalste nieuwsberichten en samenzweringstheorieën tieren welig op sociale media en lijken in staat om hele samenlevingen te ontwrichten. De schaal waarop fake news vandaag verspreid wordt, is uiteraard zonder precedent, maar toch konden valse berichten ook in premoderne samenlevingen grote gevolgen hebben. Deze blogpost gaat over een opmerkelijk voorbeeld uit het Romeinse Rijk van de 2de eeuw n.C.: de opstand van de Romeinse bevelhebber Avidius Cassius tegen keizer Marcus Aurelius.

Deel:
Categoriën: Nog te categoriseren