Caesar in Rome

Het Forum van Caesar in Rome
5 november 2021

Het Forum van Caesar in Rome

Als ik u zeg dat het 2 tot en met 12 december was, als ik toevoeg dat het was in het jaar waarin Marcellus en Lentulus consuls van Rome waren, en als ik dat omreken naar 28 oktober tot en met 7 november 49 v.Chr. op onze kalender, dan weet u dat u bent beland in een nieuwe aflevering van de reeks “Wat deed Julius Caesar vandaag 2069 jaar geleden?”

Hij was, na beëindiging van de muiterij van het Negende Legioen, vanaf Placentia naar Rome gereisd, waar hij zich als dictator had aangediend en verkiezingen had georganiseerd. Immers, het nieuwe jaar naderde en er moesten nieuwe consuls zijn. Dat hij zelf kandidaat was, is niet verbazingwekkend: de Tweede Burgeroorlog was immers uitgebroken nadat Caesar was verboden zich in absentia kandidaat te stellen. Dat de volksvergadering hem benoemde, is evenmin verbazingwekkend. Hij deelde het hoge ambt met Publius Servilius Isauricus. Het volgende jaar zou dus dat zijn van G. Julius Caesar (voor de tweede keer) en P. Servilius Isauricus.

Economische maatregelen

Er was ook tijd voor wetgevende activiteiten. Eén van de grote problemen was dat de burgeroorlog het vertrouwen in het kredietstelsel hadden uitgehold: niemand verstrekte nog leningen en niemand loste af. Caesar zelf schrijft in zijn Burgeroorlogen (vertaling Hetty van Rooijen):

Caesar besloot scheidsrechters in te stellen. Zij moesten de vooroorlogse waarden van alle roerend en on roerend goed taxeren en die taxaties zouden aan de crediteuren ter hand worden gesteld. Dit leek hem de meest geschikte maatregel om de angst voor schulddelging, die doorgaans het gevolg is van oorlogen en burgerconflicten, weg te nemen of te verminderen, en om de kredietwaardigheid van debiteuren te beschermen.

Andere maatregelen

Een graanuitdeling lenigde de ergste nood voor de stedelijke bevolking. Ook was er gelegenheid voor het vieren van de Latijnse Feesten, een oeroud festival om de verbondenheid van Rome met zijn buursteden te bekrachtigen. Verder wees Caesar Marcus Lepidus aan als gouverneur van Sicilië en stuurde hij Decimius Junius Brutus als gouverneur naar de in de voorafgaande jaren veroverde gebieden in Gallië. Caesar zal ook wel even hebben gekeken naar de voortgang van het bouwproject dat hij in de binnenstad ondernam: de aanleg van een tweede forum, naast het traditionele Forum Romanum.

Na dit alles legde Caesar zijn dictatoriale bevoegdheden neer en op 13 december – onze 8 november – verliet Caesar de stad, op weg naar Brindisi, van waar hij de Adriatische Zee wilde oversteken om zijn rivalen te bestrijden. Niet minder dan twaalf legioenen wachtten hem daar op.

Deel dit blog:
Julius Caesar op avontuur

Een Romeins zeeschip (Lepcis Magna) Als ik u zeg dat het begin maart was, als ik toevoeg dat het was Read more

Schermutselingen en gesprekken

Munt met een Romeins oorlogsschip (Museum für antike Schifffahrt, Mainz) Als ik u zeg dat het februari was, als ik Read more

De ondergang van Marcus Caelius Rufus

Portret van een Romein, midden eerste eeuw v.Chr. (Kunsthistorisches Museum, Wenen) Als ik u zeg dat het eind januari moet Read more

Caesar en Pompeius aan de Apsos

De vlakte van de Seman (de antieke Apsos) Als ik u zeg dat het 11 januari was, als ik toevoeg Read more


Categoriën: Romeinse Republiek