Een murmillo (Efese)

Het is niet altijd een gladiator (2)

18 januari 2021

Zoals in het eerste stukje beschreven, voorzien de media archeologische vondsten vaak van slagzin-achtige koppen, omdat dat die de vondsten interessanter maken voor het brede publiek. Gladiatoren zijn een dankbaar thema. In het vorige stukje kwam een vrouwelijke gladiator uit Londen aan bod die geen gladiator bleek te zijn.

De onthoofde Romeinen uit York

In 2004 en 2005 vonden opgravingen plaats in York, vlakbij het spoorwegstation. Net als in Londen vond men een begraafplaats langs een Romeinse weg naar de stad, in dit geval naar Eboracum, het Romeinse York. Dit keer trokken vooral de graven van onthoofde mannen de aandacht.

Deel:
Gladiatorengevecht (Römisch-Germanisches Museum, Keulen)

Het is niet altijd een gladiator (1)

17 januari 2021

De media introduceren archeologische vondsten vaak met slagzin-achtige koppen, omdat die de vondsten interessanter zouden maken voor het brede publiek. Dit gebeurt vooral  als de archeologen geen duidelijk antwoord hebben op wat de vondst eigenlijk voorstelt, bijvoorbeeld omdat de vondstcontext daarvoor onvoldoende aanwijzingen biedt. Door ze te voorzien van een interessante kop krijgen de media een goed en lezenswaardig verhaal.

Heel populair zijn gladiatoren. Twee voorbeelden uit opgravingen in Engeland tonen hoe de media vondsten als ‘gladiator’ bestempelden,  terwijl in feite onduidelijk is wat deze vondsten voorstellen.

Deel: