Boekenoverzicht september 2021

1 september 2021

In het British Museum in Londen is momenteel een tentoonstelling over Nero bezig. Hierbij verscheen een prachtige catalogus Nero. The Man behind the Myth geschreven door Torsten Opper, waarin alle objecten worden besproken en ook alle aspecten van Nero’s heerschappij aan bod komen in begeleidende essays.

Een nieuwe vertaling van de hand van Vincent Hunink van twee essays van Seneca: Troost en Volharding, waarin hij uiteenzet dat leed en narigheid van alle tijden zijn en dat het enige dat je als individu kan doen is je eigen verhouding ten opzichte van dat leed veranderen.

Deel:
Categoriën: Boek

Boekenoverzicht mei 2021

4 mei 2021

Vertaler John Nagelkerken vertaalde het invloedrijke werk van de Griekse auteur Xenofon over de Perzische koning Cyrus of Kyros onder de titel De Vorming van Kyros de Grote, en schreef er ook een inleiding bij. Xenofon zet uiteen hoe Kyros in zijn ogen de ideale vorst was aan de hand van onderwerpen als opvoeding, krijgskunde, staatsmanschap en de ideale staat.

De grote collectie antieke sculpturen aangelegd door de familie Torlonia in Rome is voor het eerst toegankelijke en wordt tentoongesteld. Bij deze belangrijke collectie is een prachtig geïllustreerde catalogus verschenen: The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces, samengesteld door de eminente Italiaanse archeoloog Salvatore Settis.

Deel:
Categoriën: Boek

Boekenoverzicht april 2021

30 maart 2021

Eindelijk in vertaling verschenen is het in Spanje zo bejubelde boek Papyrus. Een Geschiedenis van de wereld in boeken door Irene Vallejo. Het boek gaat over de rol van boeken in de klassieke wereld, over hoe boeken zorgden voor overlevering van kennis en over hoe boeken zelf werden overgeleverd. Vallejo schreef een ‘ongelooflijke reis door de wereld van het boek’ aan de hand van de Griekse en Romeinse oudheid, en verbindt deze reis ook met het heden.

Archeoloog Tom Buijtendorp schreef een nieuw boek over de Romeinse provincie Germania Inferior in De gouden eeuw van de Romeinen in de Lage Landen. Deze gouden eeuw begint onder keizer Hadrianus in de tweede eeuw na Christus en wordt door Buijtendorp geïllustreerd aan de hand van vele voorbeelden en nieuwe ontdekkingen.

Deel:
Categoriën: Boek

Boekenoverzicht februari

31 januari 2021

Het Wereldrijk van het Tweestromenland komt van de hand van oudheidkundige Daan Nijssen en gaat over de geschiedenis van Mesopotamië, het land tussen de Eufraat en de Tigris, in het eerste millennium voor Christus en over onder meer de rijken van de Assyriërs, Babyloniërs en dat van de Perzen in het bijzonder.

Bijbel en Babel is de biografie van de assyrioloog Frans de Liagre Böhl (1882-1976), geschreven door historicus (en zijn zoon) Herman de Liagre Böhl. Frans de Liagre Böhl was hoogleraar in Leiden, vertaler van het Gilgamesj-epos, stichter van Ex Oriente Lux en van het instituut NINO en kan gezien worden als een van de grondleggers van de Babylonische wetenschappen in Nederland. Naast zijn academische werk stak hij veel tijd in popularisatie van zijn vakgebied door middel van lezingen en publicaties in kranten en tijdschriften.

Deel:
Categoriën: Boek

Boekenoverzicht januari

28 december 2020

Rome is Burning: Nero and the Fire That Ended a Dynasty is een nieuw boek door de Britse historicus Anthony Barrett over Nero, het Domus Aurea en de brand die Rome in het jaar 64 voor een deel in de as legde. De meest recente archeologische ontdekkingen zijn meegenomen voor een zo compleet mogelijk beeld.

Twee mooie atlassen zijn er verschenen. De eerste gaat over Rome aan de hand van oude kaarten en gravures waarin de verschillende historische fasen van de stad mooi zichtbaar worden: Eternal City. A History of Rome in Maps door de kunsthistorica Jessica Maier. De twee is een atlas van het christendom en haar verspreiding door de eeuwen heen: Christianity. A Historical Atlas door historicus Alec Ryrie.

Deel:
Categoriën: Boek

Boekenoverzicht december

27 november 2020

Ravenna. Capital of Empire, Crucible of Europe is het nieuwe boek van historicus Judith Herrin. Eerder publiceerde ze uitgebreid over de Byzantijnse geschiedenis, bv in het boek Byzantium, en richt zich in dit boek op de stad die onder keizer Honorius tot hoofdstad van het Romeinse Rijk werd gemaakt. Ravenna zou eeuwenlang een sleutelrol tussen oost en west spelen. Lees hier een fragment.

De Britse historicus Adrian Goldsworthy publiceerde weer een kloek werk, dit keer niet over de Romeinen maar over de veldtochten van Philippus en Alexander van Macedonië. Ook leverbaar in het Engels: Philip and Alexander. Lees een recensie door Diederik Burgersdijk, of lees een fragment.

Deel:
Categoriën: Boek