Archeologische luchtfotografie en satellietfotografie

Corona-foto van Karthago. Onderaan de Punische havens, midden boven de citadel Byrsa, op het strand rechtsboven de Antonijnse Baden.
9 augustus 2021

De Eerste Wereldoorlog zag de inzet van allerlei nieuwe wapens: vlammenwerpers, duikboten, tanks en vliegtuigen. Die laatsten dienden niet alleen als jagers of bommenwerpers, maar ook voor verkenningsmissies. Met fototoestellen – het gebruik van celluloidfilm was nog betrekkelijk jong – legden de piloten vast waar de vijand nieuwe strijdkrachten verzamelde en welke versterkingen hij had aangelegd.

Archeologische luchtfotografie

En passant ontdekte men ook de verkleuringen in de bodem die duiden op antieke huizen of sloten, de zogeheten soil marks. Ook ontdekten de fotografische diensten allerlei crop marks waarover ik al eens blogde. Aanvankelijk waren de foto’s geheim en omdat geen archeoloog er veel van wist, bleven ze vergeten. Het onderzoek is dan ook iets van de laatste decennia en in de Lage Landen speelt vooral het Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie van de Universiteit van Gent een rol. Hier is een overzicht. En daar is een artikel over middeleeuwse versterkte boerderijen, geïdentificeerd op luchtfoto’s uit de Eerste Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, met die beroemde U2-vliegtuigen, gaven weer andere luchtfoto’s. Meer informatie hier en daar.

De technieken zijn verbeterd en al heel lang kunnen archeologen hun eigen luchtbeelden maken. Soms gebruikten ze een ballon, waardoor de foto van deze of gene ruïne werd versierd met een opvallende witte lijn. Dat was dan de kabel waarmee men vanaf de grond de ballon vasthield. Tegenwoordig is het gebruik van drones vrij gangbaar en opnieuw speelt Gent een leidende rol.

Coronafoto van Tyrus voordat de vluchtelingenkampen werden aangelegd. Ten zuiden van de antieke stad zijn de antieke havenwerken zichtbaar.

Satellietfotografie

De Koude Oorlog (voor archeologie sowieso belangrijk!) zag niet alleen luchtfotografie met U2-vliegtuigen, maar ook satellietfotografie. Daarvoor dienden de Corona-satellieten, die bestonden uit de eigenlijke sonde en een terugkeercapsule waarin de negatieven zaten. Ik weet niet waarom de foto’s niet digitaal werden gemaakt en verzonden, zoals met de Rangers die in dezelfde tijd naar de maan vlogen. De Corona-foto’s zijn gedeclassificeerd en hier te bekijken. Het Landsat-programma, dat begon in 1971 en nog altijd loopt, was minder exclusief militair en leende zich meer voor civiel gebruik. Ook de spaceshuttles waren uitgerust met camera’s. De foto’s werden ook steeds scherper en gedetailleerder.

Dat wilde niet zeggen dat de oudheidkundige er meteen veel aan had. Veel foto’s waren te grof om bijvoorbeeld een antieke tempel mee te karteren. Ze hielpen echter wel om het landschap mee te karteren. Zeker toen de Landsats werden uitgerust met radar en het mogelijk werd wat dieper in de bodem te kijken. Zo zijn allerlei rivierlopen ontdekt in regio’s die nu woestijn zijn maar ooit savanne waren. Voor de Limes Tripolitanus is zo vastgesteld waar archeologen met vrucht zouden kunnen gaan zoeken.

De coronafoto waarop het Kanaal van Xerxes is herontdekt. Het loopt van de slenk rechts van het stadje bovenaan langs de weg (donkere vegetatie) naar een punt links van de Perzische grafheuvel onderaan op de foto.

Ubar

Een aardige ontdekking, die toont dat het ook weleens verkeerd gaat, is de “lost city of Ubar”. Toegegeven, archeologen hypen alles als verloren stad of vergeten beschaving, maar in dit geval is er wel iets aan de hand. Oude Arabische tradities en ook de Koran maken melding van een rijke handelsstad die in het zand zou zijn weggezonken. Ze heette ook wel “het Iram met de zuilen”. Ubar leek kort voor 1990 dankzij satellietfoto’s te zijn ontdekt als een L-vormige verstoring in het landschap. Toen men ter plekke ging kijken, bleek het echter een natuurlijke vorm te zijn.

Desondanks: archeologische luchtfotografie en satellietfotografie waren veelbelovend, het onderzoek was begonnen en niet veel later is inderdaad een keer een antieke handelspost gevonden die in een zinkgat was verzonken. Of dat Ubar is geweest, staat te bezien, maar dankzij satellietfotografie is men wel op het juiste spoor gezet.

Tot zover hoe in de twintigste eeuw de archeologische luchtfotografie de oudheidkunde verrijkte. Wat tweedimensioneel lukte, lukte in de eenentwintigste eeuw ook driedimensioneel. Wat LIDAR, fotogrammetrie en soortgelijke technieken opleverden, daarover blog ik een andere keer.

Deel dit blog:
Archeologie anno nu, dat is oudheden scannen in 3D

Archeologen graven vragen op. Ze toetsen theorieën en streven naar inzicht in de mens als sociaal en cultureel wezen. Het Read more

Skythen in een gebied zonder landkaarten

Een dezer dagen neemt Jean Bourgeois afscheid van de Gentse universiteit. Hij is in Nederland niet zo bekend, maar hij Read more

Geld, cultuur en welzijn (1)

Het Romeinse Rijk behoorde tot de grootste, rijkste en meest stabiele rijken in de wereldgeschiedenis. Hoe valt het economisch succes Read more

De Green-collectie, het recht en zijn manke loop

Langzaam komt het einde in zicht voor een van de schandalen die de oudheidkunde momenteel teisteren. En wat in zicht Read more